Menu

สารหนูคืออะไร

การเข้าถึงแหล่งน้ำที่ปลอดภัยสำหรับดื่ม การเตรียมอาหาร และการชลประทานของพืชอาหารเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการสัมผัสกับสารหนู สารหนูมีอยู่ตามธรรมชาติในระดับสูงในน้ำใต้ดินของหลายประเทศ สารหนูเป็นพิษสูงในรูปแบบอนินทรีย์ น้ำปนเปื้อนที่ใช้ในการดื่ม การเตรียมอาหาร และการชลประทานของพืชอาหารเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนจากสารหนูมากที่สุด การได้รับสารหนูจากน้ำดื่มและอาหารเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดมะเร็งและโรคผิวหนังได้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวาน การได้รับสารในครรภ์และเด็กปฐมวัยเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการทางความคิดและการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว การดำเนินการที่สำคัญที่สุดในชุมชนที่ได้รับผลกระทบคือการป้องกันการสัมผัสกับ สารหนู เพิ่มเติมโดยการจัดหาน้ำที่ปลอดภัย

โพสต์โดย : POLOP POLOP เมื่อ 15 ก.ค. 2566 11:30:18 น. อ่าน 88 ตอบ 0

facebook