Menu

โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน

การแทรกแซงการเสพติดสื่อดิจิทัลของวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหล่านี้มีข้อจำกัดเหมือนกัน ขนาดตัวอย่างเล็ก ระยะเวลาการแทรกแซงสั้น ไม่มีกลุ่มควบคุม และการมอบหมายงานแบบไม่สุ่ม เด็กที่ติดหน้าจอ  ปัญหาขนาดตัวอย่างขนาดเล็กนั้นแก้ไขได้ยากด้วยการแทรกแซงแบบออฟไลน์ ในขณะเดียวกัน การแทรกแซงทางดิจิทัลออนไลน์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ส่งผลให้ข้อค้นพบสามารถสรุปได้ทั่วไปอย่างจำกัด

โพสต์โดย : noonpcyn noonpcyn เมื่อ 28 ส.ค. 2566 15:01:16 น. อ่าน 83 ตอบ 0

facebook